Information  - 1ª TIRADA LLIGA CATALANA CAMP 2023/2024 (CCTA)

Information - 1ª TIRADA LLIGA CATALANA CAMP 2023/2024 (CCTA)

DATA I LLOC

DATA: 26 NOVEMBRE 2023

LLOC: CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC

 

LLOC: CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC (CCTA)

Ctra. Montcada a Badalona km. 7 (Can Piqué)

08110, Montcada i Reixac (Barcelona)

 

COORDENADES: N 41.48812 / E 2.20967

https://goo.gl/maps/8W1vF7NyHKZxcmAHA

 

 

DADES DE CONTACTE DEL CLUB:

e-mail:  cctacpe@gmail.com

 

HORARI PREVIST

09.00 Entrega de documentació, escalfaments.

09.45 Inici competició

 

EDATS  +50, Sènior, Sub-21, Sub-18 i Sub-15

 

DIVISIONS: LO, TR, NU, RE i CO.

S’aplicarà la normativa WA en vigor.

 

Per motius de seguretat, es prohibeix l’entrada al circuit a tota persona aliena a la competició.

 

INSCRIPCIONS:

Totes les competicions oficials que es desenvolupin a Catalunya estaran gestionades per la plataforma IANSEO.

 

Formulari d’inscripció: https://inscripcions.fcta.cat/inscripcion/1a-tirada-lliga-catalana-camp-2023-2024-ccta/inscripcion_datos/?lang=es 

DIUMENGE 26 NOVEMBRE 2023

CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC, CCTA.

Gènere: Tots.         

Edats: Totes.

És obligatori estar en possessió de la llicència federativa d'esportista en vigor.

 

TERMINI INSCRIPCIÓ: fins el dimarts dia 21 de novembre de 2023 a les 23:59h.

 

PREU INSCRIPCIÓ

20€ - SÈNIORS i +50

5 € - CATEGORIES INFANTILS

 

SOBRE INSCRIPCIONS I ALTRES

UNIFORMITAT

Consultar la Circular FCTA 1477 “Uniformitat de competició oficial”

CORRECCIONS

No es faran correccions a les inscripcions un cop passada la data límit d'inscripcions. Les inscripcions es podran verificar a la web de IANSEO, comprovant així que la inscripció s'hagi transcrit correctament.

CANVIS

Per poder acceptar el nombre màxim d'esportistes es poden produir canvis en els horaris de divisions i classes que permetin una utilització òptima de les instal·lacions disponibles.

LIMIT

El club es reserva el dret de tancar les inscripcions en el moment en què les places disponibles quedin cobertes.

LLISTATS

Llistat definitiu d'inscripcions i distribucions es publicarà a través de la pàgina web de IANSEO. www.ianseo.net

ACREDITACIONS:

Els esportistes que hagin d'accedir al camp de competició hauran d'estar en possessió de llicència corresponent a la temporada actual, sense la qual els serà denegat l'accés.

RECLAMACIONS:

Es recorda que qualsevol reclamació al comitè d'apel·lació comporta el pagament d'una fiança de 25

i ha de ser efectuada per escrit (Reglament WA 3.13).

FINALITZACIÓ I VALIDESA DE LES PUNTUACIONS:

En finalitzar cadascun dels torns, l'organització comunicarà un període de comprovació i reclamació de puntuacions. Un cop transcorregut aquest període, les puntuacions es consideren definitives.

Comitè Català de Tir de Camp i 3D Federació Catalana de Tir amb Arc

Barcelona, 9 de novembre de 2023